Provozní doba

O t e v ř e n o    k a ž d ý    p r a c o v n í     d e n

 

PONDĚLÍ – PÁTEK

7:30 – 16:30 hod

Stravování dětí je zajištěno každý den.