Informace pro rodiče

Počet dní pro pobyt dítěte ve školce není stanoven, ale je vhodné, aby dítě v rámci výukového programu navštěvovalo školku minimálně 3x týdně.

S ohledem na denní program je nutné dodržovat určitá pravidla školky.

PŘÍCHOD DO ŠKOLKY DO 8:30 HOD (pokud dorazíte později, i tak se Vám bude počítat příchod v 8:30), ODCHOD NEJDŘÍVE VE 11:30 HOD

(v případě potřeby Vám samozřejmě vyjdeme vstříc)

K oblečení a obuvi doporučujeme:

 • vše podepsat
 • pyžámko (pokud bude vaše dítě ve školce spát)
 • kočárky, kola, odstrkovadla, prosím, nechávejte v prostoru pod schody (botárna vlevo u hlavního vchodu je určena pouze pro děti 1. třídy MŠ)

Stravování:

 • dopolední svačinu zajišťují rodiče, kteří ji při příchodu do školky předají učitelce v podepsaném svačinovém boxu (celým jménem). Nedávejte lžíce, příbory, hrnky, lahvičky – vše zajištěno školkou
 • pitný režim zajištěn v průběhu celého dne
 • pokud je dítě nemocné či z jiných důvodů nemůže přijít do školky, mají rodiče možnost stravu odhlásit nejpozději do 8:30 hod., a to osobně nebo na telefon školky, jinak bude muset být oběd uhrazen
 • oběd je možné objednat i na dopolední docházku (v tomto případě dostává dítě odpolední svačinu po obědě s sebou domů)

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky soukromé školičky a jeslí ANITA – Stanislava Frýdová dle GDPR vydaných je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při návštěvách internetových stránek provozovaných ANITA a při výkonu služby dětské školky a jeslí, k jakým účelům a jak dlouho společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s výkonem činnost a zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na stránky realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi zákazníky a ANITA jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 1. Úvodní ustanovení
 2. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Provozovatelem Stanislava Frýdová, IČO 64900576, se sídlem Vědomice 34, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika (vydáno ŽO/0001034/96/Je, Ev.č. 310005-0103496)

 1. Provozovatel poskytuje služby v oblasti předškolního vzdělávání dětí a za tímto účelem zpracovává Osobní údaje potřebné pro registraci dětí a dále provozuje informační web www.anitaskolka.cz. V rámci těchto služeb jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje dle článku II. odst. 3.
 2. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

– Registrace dětí do vzdělávacího progr

– Poskytování stravování

– Organizace letního tábora

 1. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
 2. Na fyzické osoby, které vyplní evidenční list pro dítě v soukromé školičce a odešlou Provozovateli (dále jen „klienti“ nebo „zákazníci“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 3. Klient bere na vědomí a udělil k tomu samostatný souhlas, že odesláním nebo fyzickým předáním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání osobních údajů Provozovatelem.
 4. Tytoosobní údaje jsou zpracovávány:

Dítě

– jméno a příjmení,

– adresa trvalého pobytu,

– místo narození,

– datum narození,

– rodné číslo

– kód zdravotní pojišťovny

– mateřský jazyk,

– telefon (kontakt) při náhlém onemocnění,

– vyjádření lékaře o způsobilosti dítěte pro mateřskou školu

– alergie

– očkování

– kontakt pro vyzvedávání ze školky

Matka a otec

– Jméno a příjmení,

– Adresa trvalého pobytu,

– Telefon,

– Zaměstnavatel a telefon do zaměstnání,

– Email,

– U rozvedených rodičů číslo rozsudku a kdo bude dítě vyzvedávat

– Podpis

 1. Osobní údaje uvedené v čl. II. odst. 3 budou zpracovávány po dobu trvání poskytování služby předškolního vzdělávání a 1 rok po jeho skončení.
 2. Klienti berou na vědomí, že Osobní údaje jsou uloženy pouze v listinné podobě v provozovně Provozovatele.
 3. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
 4. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány v papírové podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. V případě, že by se klient domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele o vysvětlení nebo vznést námitku proti zpracování, a to e-mailem na adresu info@anitaskolka.cz
 7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

GOOGLE ANALYTICS

Informační web www.anitaskolka.cz používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout