Program

07.30 – 8.30

příchod do školičky

07.30 – 9.00

volná hra (probíhá individuální výtvarná a pracovní činnost)

09.00 – 09.30
úklid, cvičení, hudebně – pohybová výchova

09.30 – 10.00
hygiena, svačina

10.00 – 10.30
zaměstnání (hudební, literární, dramatická, tělesná výchova a matematické představy)

10.30 – 11.30
pobyt venku (na školní zahrádce nebo v okolí školky)

11.45 – 12.30
hygiena, oběd

12.30 – 13.00
příprava na spánek (pohádka, převlékání)

13.00 – 14.30
odpočinek

14.45 – 15.00
odpolední svačina

15.00 – 16.30
odpolední zájmová činnost (hudebně pohybová výchova, výtvarná výchova;               v případě hezkého počasí pobyt na zahradě školky)

16.30
ukončení provozu školky

Připravené akce během školního roku : divadelní představení, oslavy narozenin, Čert a Mikuláš, vánoční besídka, setkání dětí a rodičů na konci roku,čarodějnický rej, dětský den, karneval, . . . . . . .