Ceník služeb

Cena za hodinu pobytu dítěte je závislá od počtu odchozených hodin ve školičce za jeden měsíc.

Vyúčtování se provádí na konci každého měsíce.

počet odchozených hodin/měsíc cena za 1 hod
0 – 19 hod/měsíc 150 Kč
20 – 45 hod/měsíc 130 Kč
46 – 65 hod/měsíc 100 Kč
66 – 99 hod/měsíc 90 Kč
100 – 120 hod/měsíc 80 Kč
nad 120 hod/měsíc 70 Kč

Vzhledem k růstu cen energií od 1.9. 2022 zvyšujeme hodinovou sazbu za docházku. Tento ceník platí od 1.9. 2022.

První adaptační hodina ve školičce je zdarma

Vyúčtování školného a stravného včetně záloh na další měsíc, prosím, uhraďte vždy do 10. dne v následujícím měsíci.

Při placení školného je zcela na Vás, zda si budete chtít vložit libovolnou částku jako „kredit“ na následující měsíc či pouze zaplatit částku za odchozené hodiny ve školičce. Veškeré přeplatky z předchozích měsíců samozřejmě stále převádíme na měsíc následující.

STRAVNÉ:
oběd a odpolední svačina stojí celkem 90 Kč (včetně pitného režimu)

oběd je možné objednat i na dopolední docházku (v tomto případě dostává dítě odpolední svačinu po obědě s sebou domů)

Při zápisu dítěte do školky (vyplněná přihláška a evidenční list) je rezervační poplatek 1000,- , který je odečten při nástupu dítěte do školky. Pokud dítě nenastoupí je tato částka nevratná a je brána jako rezervační poplatek.