Ceník služeb

Cena za hodinu pobytu dítěte je závislá od počtu odchozených hodin ve školičce za jeden měsíc.

Vyúčtování se provádí na konci každého měsíce.

počet odchozených hodin/měsíc cena za 1 hod
0 – 19 hod/měsíc 140 Kč
20 – 40 hod/měsíc 120 Kč
41 – 65 hod/měsíc 100 Kč
66 – 99 hod/měsíc 90 Kč
100 – 120 hod/měsíc 80 Kč
120 – 140 hod/měsíc 70 Kč
140 – 160 hod/měsíc 60 Kč

Každá další hodina navíc nad 160 hodin je zdarma. Školkovné tak nepřesáhne častku 9600 Kč při plné docházce za celý měsíc. Školkovné včetně stravného je celkem 11000 Kč při plné docházce za celý měsíc.

Vyúčtování školného a stravného včetně záloh na další měsíc, prosím, uhraďte vždy do 10. dne v následujícím měsíci. Veškeré přeplatky z předchozích měsíců samozřejmě stále převádíme na měsíc následující.

STRAVNÉ:
oběd a odpolední svačina stojí celkem 90 Kč (včetně pitného režimu)

oběd je možné objednat i na dopolední docházku (v tomto případě dostává dítě odpolední svačinu po obědě s sebou domů)

Při zápisu dítěte do školky (vyplněná přihláška a evidenční list) je rezervační poplatek 1000,- , který je odečten při nástupu dítěte do školky. Pokud dítě nenastoupí je tato částka nevratná a je brána jako rezervační poplatek.